Ainutlaatuinen patentoitu tekniikka

Tavoitteena oli kehittää ympäristöystävällinen ja turvallinen keitin joka sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tämä tavoite saavutettiin Fishbone-keitinten kohdalla erinomaisesti.

Keitinten tärkeimpiä ainutlaatuisia ominaisuuksia on selitetty alla.

Puhdas palaminen

Fishbone-keitin poltin tuottaa puhtaan liekin sekoittamalla etanolihöyryä ja ilmaa optimaalisesti. 

Polttimessa on venturirakenne, jossa etanolihöyryn virtaus vetää ilmaa polttimeen.

Kun puhdasta etanolia poltetaan optimaalisesti (kuten Fishbone-keittimet tekevät), kemiallinen reaktio tuottaa vain lämpöä, hiilidioksidia ja vesihöyryä:

C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + lämpö

Perinteiset etanolipolttimet eivät säätele ilman ja polttoaineen sekoitussuhdetta, mikä johtaa etanolin epäoptimaaliseen palamiseen ja ei-toivottuun nokeen pakokaasussa.

Polttoainejärjestelmä

Fishbone-keittimen polttoainejärjestelmä sisältää etanolisäiliön, tankkausaukon polttoainekorkilla, tuuletuskanavat ja etanolihöyrystinputkien muodostaman polttimen. 

Etanoli kuljetetaan säiliöstä polttimeen kapillaarivaikutuksella höyrystinputkien sisällä kulkevassa sydämessä - ei säiliön paineella. Tuuletuskavanat pitävät etanolisäiliön paineettomana eikä polttoainesäiliön sisään muodostu painetta joka voisi aiheuttaa keittimen räjähdyksen.

Mikäli keitin vahingossa kääntyy ylösalaisin, liekki tyypillisesti sammuu ja polttoainetta tippuu ulos tuuletuskanavien kautta hyvin hitaasti. Tämä minimoi tulipalon vaaran eri käyttötilanteissa.

Tehonsäätö

Fishbone-keittimessä on nerokas tehonsäätömekanismi, jolla käyttäjä voi säätää polttimen lämmitystehoa.

Tehoa säädetään säätötapilla, joka vaikuttaa polttimen keskellä palavaan säätöliekkiin. Säätöliekin koko määrittää etanolin höyrystymisnopeuden polttimen höyrystinputkissa. Kun etanolihöyryn määrä kasvaa tai vähenee, polttimen liekin koko ja lämmitysteho kasvaa tai vähenee.

Fishbone-keittimiä on eri tehoisia. Tehoero syntyy etanolihöyrystimen putkien lukumäärästä – mitä enemmän höyrystinputkia, sitä suurempi lämmitysteho.